Sicilia Silesia City Center

Sicilia Kochanowskiego

Regulamin zakupów

Postanowienia wstępne

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sycylia.com. Właścicielem sklepu jest Avangard Travel SC Bozena Miller Palazzo Girolamo Palazzo, zwanym w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług systemu zamówień.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Informacje o Sprzedawcy

 • Avangard Travel SC Bozena Miller Palazzo Girolamo Palazzo
  40-035 Katowice
  Kochanowskiego 2
  NIP 6342281011
  REGON 273872961

Składanie zamówień

 1. Serwis internetowy sycylia.com prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.sycylia.com lub telefonicznie pod nr tel. 032-2517990, (pn - nd - 12.00 do 22.00).  
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza adresowego zamówienia w sposób prawidłowy i automatyczne przesłanie go.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych podczas składania zamówienia również pod względem wybranych produktów , ich ilości jak i ceny do zapłaty w momencie zrealizowania dostawy. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia w systemie zamówień on-line jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia ok. 45 minut, w sytuacji wydłużenia czasu oczekiwania na dostawę klient zostanie o tym fakcie telefonicznie poinformowany.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania zaliczki.

Dokonywanie zmian oraz wycofania zamówienia

 1. Klient może wprowadzać w zamówieniu zmiany do momentu rozpoczęcia jego realizacji numerem telefonu: 032-2517990.
 2. Anulować zamówienie można w przypadku, gdy nie został jeszcze rozpoczęty proces produkcyjny zamówionego wyrobu.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia (i jego potwierdzenia). Wyjątek stanowią ceny zawierające ewidentne błędy edytorskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sycylia.com, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do zamówienia doliczone zostają koszty dostawy, które są automatycznie uwzględnione w trakcie składania zamówienia według stawek określonych w cenniku:

  - Katowice Centrum - 0zł
  - Katowice Śródmieście - 0zł
  - Katowice Zawodzie - 3zł
  - Katowice Załęska Hałda-Brynów - 3zł
  - Katowice Brynów Osiedle Zgrzebnioka - 3zł
  - Katowice Os. Paderewskiego - 0zł
  - Katowice Janów-Nikiszowiec - 7 zloty
  - Katowice Ligota-Panewniki - 5zł
  - Katowice Piotrowice-Ochojec - 5zł
  - Katowice Giszowiec - 7zł

Paragony i faktury

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
 2. Na życzenie Klienta po podaniu wszystkich potrzebnych danych  w polu  Dodatkowe informacje wystawiana jest Faktura VAT, która jest dołączana kurierowi.
 3. Dowód zakupu należy zachować na wypadek ewentualnych reklamacji.

Dokonywanie płatności

 1. W Sklepie możliwe są poniższe formy płatności:

  1. karta kredytowa lub system płatności elektronicznych – zapłata realizowana przez system (PayU), w czasie rzeczywistym
  2. opłata przy odbiorze (za pobraniem) – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kierwcy.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia można przesyłać na adres e-mail: info@sycylia.com

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
 2. Klient składając zamówienie, świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy, jej usługach oraz promocjach na adres e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.
 2. Sprzedawca może zmieniać regulamin w dowolnym czasie.
 3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w serwisie internetowym sycylia.com.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych serwisu sycylia.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu, prezentacji, danych osobowych lub zauważonych nieprawidłowości, należy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@sycylia.com
 7. Ewentualne spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.

Newsletter